Plume Micro ws GTX KAYLAND ad ISPO 2016
FW 2016.17

miniatura

ISPO 2016, Marco Foglio (Presidente) presenta Plume Micro WS GTX di Kayland.

(..more info..)TITAN ROCK GTX Kayland ad OutDoor 2015
Summer 2015

miniatura

Ad OutDoor 2015, Marco Foglio (CEO) presenta lo scarpone Titan Rock GTX di Kayland.

(..more info..)APEX PLUS GTX Kayland ad ISPO 2015
Winter 2015.16

miniatura

Ad ISPO 2015, Marco Foglio (Sales Director Kayland) presenta lo scarpone Apex Plus GTX di Kayland.

(..more info..)Vertigo K Low KAYLAND ad ISPO 2014
Winter 2014.15

miniatura

Ad ISPO 2014, Marco Foglio (Sales Director Kayland) presenta la scarpa Vertigo K Low di Kayland.

(..more info..)Kayland – Scarpe da approach: Vertigo K e Vertigo K Mid

(..more info..)Speciale Outdoor 2011 – Kayland: calzatura Vertigo K Approach

(..more info..)